Waarmee kunnen we u helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Schermen instellen

Log in als beheerder.
Kies in het menu aan de linkerkant “Instellingen” en vervolgens de rubriek “Schermen”.

Als er al schermen zijn ingesteld, verschijnen deze in een overzicht op het scherm. Als er geen overzicht verschijnt, zijn er nog geen schermen ingesteld.

Nieuw scherm toevoegen en configureren

Kies “Nieuw” om een nieuw scherm toe te voegen en de basisgegevens te configureren.

Voer de benodigde gegevens in:

→ Geef het nieuwe scherm een herkenbare naam (bijvoorbeeld “Scherm 1”).
LET OP: U kunt de naam van een scherm slechts eenmalig invoeren. U kunt een gegeven schermnaam achteraf niet wijzigen. Wel kunt u eventueel een scherm verwijderen en vervolgens een nieuw scherm aanmaken en configureren.
→ Kies een kleur. Deze kleur zal worden gebruikt tijdens het sorteerproces (ledverlichting in de sorteervakken).
→ Kies een wachtwoord en vul hetzelfde wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.
→ Geef bij “Autorisatie” aan welke gebruikers toegang hebben tot het scherm.
→ Zet een vinkje bij “Print adreslabel” indien u tijdens het verpakken ook het adreslabel wil printen. (Deze functie staat standaard aan.)
Zet een vinkje bij “Actief” of het scherm te activeren.
→ Kies onderaan het scherm “Bewaar” om de instellingen op te slaan en te activeren.

Nadat u het nieuwe scherm hebt bewaard, komt u terug in het overzicht van schermen. Van daaruit kunt u opnieuw naar de instellingen gaan per scherm om eventuele wijzigingen aan te brengen, zoals de vakvolgorde.

Opmerking: Scherminstellingen zijn altijd aan één scherm gekoppeld. Als u met meerdere schermen werkt, is het noodzakelijk om elk scherm apart te configureren.

Printer koppelen

Nadat u het scherm hebt geconfigureerd en bewaard, kunt u een printer koppelen.

→ Kies het tandwieltje bij het betreffende scherm.
→ Alle instellingen worden getoond, inclusief een optie om een printer te selecteren. Kies de gewenste printer uit het dropdownmenu. Als de gewenste printer niet in het menu verschijnt, neem dan contact met ons op.

Bestaand scherm configureren

→ Kies in de balk van een bestaand scherm het tandwieltje, om de instellingen te bekijken of te wijzigen.
→ De instellingen van het gekozen scherm worden getoond. U kunt voor het gekozen scherm wijzigingen aanbrengen m.b.t. de basisgegevens, de vakvolgorde en het wachtwoord.

Bestaand scherm verwijderen

→ Kies in de balk van een bestaand scherm het prullenbakje rechts in de regel, om het scherm te verwijderen.
LET OP: U kunt het verwijderen van een scherm niet ongedaan maken. Wel kunt u na het verwijderen van een scherm eventueel een nieuw scherm aanmaken en daarbij de instellingen opnieuw definiëren.

Inhoudsopgave