Privacybeleid

 

Pharmaned neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens die worden verkregen doordat u gebruikmaakt van onze diensten en persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Persoons- en bedrijfsgegevens:
 • Voor- en achternaam contactpersoon/-personen
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
Andere gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie:
 • Gegevens over uw computer:
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en computertype

Doel van verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en het informeren over onze diensten en producten;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Bewaartermijn

Pharmaned bewaart uw persoonsgegevens zolang het redelijkerwijs noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pharmaned verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien onze samenwerkingspartners uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij met hen een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Indien u gebruikmaakt op onze website een berekening laat uitvoeren m.b.t. de kosten van leasen, worden uw gegevens automatisch gedeeld met onze samenwerkingspartner Medilease.

Cookies

Pharmaned.nl gebruikt cookies voor functionaliteit, analyse en tracking. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Via onze website worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden, namelijk door sociale media, YouTube en Medilease. In dat geval verwijzen wij u naar de privacybepalingen van de betreffende partij.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge\u00efnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat voor onze website. Ook kunt u zelf alle informatie die uw computer eerder heeft opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pharmaned.nl. Uiteraard zullen wij ons best doen uw verzoek zo snel mogelijk in te willigen. Ter bescherming van uw privacy kunnen wij u ter bescherming van uw privacy vragen om een bewijs van uw identiteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pharmaned neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pharmaned.nl

Onze contactgegevens

Pharmaned B.V.
Bezoekadres: Loonseweg 14a, 5527 AC Hapert
Telefoonnummer: 0497-700223
Website: www.pharmaned.nl