Waarmee kunnen we u helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Locaties

Kies onder het overzicht van de apotheekgegevens op “Locaties” om voorraadlocaties te bekijken, te wijzigen, een nieuwe locatie in te voeren of een bestaande te verwijderen.

Locaties bekijken of wijzigen

Kies een locatie uit de lijst.
Kies eventueel met een of meerdere sublocaties.
Indien u bij een locatie sublocaties definieert, dan is het bij het aanvullen van voorraad noodzakelijk om de betreffende sublocatie aan te geven.

Als u de gegevens van een bepaald product wilt wijzigen, kies dan “Wijzig”.
Het scherm van het betreffende product wordt getoond.
Maak de gewenste wijziging en kies “Bewaar”.

Nieuwe locatie invoeren

Kies “Nieuw” om een nieuwe locatie in te voeren.
Eventueel met een of meerdere sub locaties.
Indien u bij een locatie sub locaties definieert, dan is het bij het aanvullen van voorraad noodzakelijk om de betreffende sublimatie aan te geven.

Locatie verwijderen

Kies in het overzicht van locaties “Verwijder” om een locatie te verwijderen.

LET OP: U kunt het verwijderen van een locatie niet ongedaan maken. Wel kunt u de locatie eventueel opnieuw aanmaken en daarbij de instellingen opnieuw definiëren.

Inhoudsopgave