Waarmee kunnen we u helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Persoonlijke instellingen

Zodra je bent ingelogd op de Sorteermodule, zie je rechtsboven een icoontje met je initialen. Kies dat icoontje om je persoonlijke instellingen in te zien of te wijzigen.

Schermnaam

Hier ziet je de naam van het scherm waarop je werkt. Alle instellingen betreffen alleen dit scherm. Dit wordt tijdens de implementatie ingesteld. Gelieve dit niet zonder over te wijzigen.

Kleurkeuze verlichting

Hier kunt je een kleur toewijzen aan elk scherm dat in gebruik is. Elk scherm krijgt een andere kleur. De toegewezen kleur wordt gebruikt bij het verlichten van de vakken tijdens het sorteerproces.

  • Kies een balk met de naam van een scherm waaraan je een (andere) kleur wilt toewijzen. De beschikbare kleuren worden getoond.
  • Kies de gewenste kleur.
  • Kies onderin het scherm “Bewaar” om je instellingen op te slaan en te activeren.

Printer

Hier kunt u kiezen welke printer de labels print. Dit wordt tijdens de implementatie ingesteld. Gelieve dit niet zonder over te wijzigen.

Vak volgorde

De vak volgorde is de volgorde waarin de vakken tijdens het sorteerproces zullen oplichten. Indien een vak niet beschikbaar is, bijvoorbeeld als het vol of te klein is, slaat het systeem dat vak automatisch over en licht het volgende vak in de volgorde op. 

U kunt de vak volgorde zelf instellen. Ook kun je, indien gewenst, vakken uitschakelen (bij een defect binmaster controller). Deze vakken zullen tijdens het sorteerproces niet worden gebruikt.

  • De blauwe buttons corresponderen met de vakken in de kast. In de rechterkolom ziet u de vakken die actief zijn. De vakken zullen tijdens het sorteren in deze volgorde oplichten.
  • Wil je een vak uitschakelen, klik op het vak aan de rechterzijde. Het vak verplaatst naar links. Kies Bewaar om de instellingen op te slaan.
  • Volgorde wijzigen: versleep de vakken naar de gewenste plaats in de rechterkolom.

LET OP.  Als je een vak aantikt verplaatst deze naar het ander vlak en wordt onderaan geplaatst. Indien je de vak volgorde wilt veranderen is het gemakkelijker om eerst elke vak in de juiste volgorde aan te tikken zodat ze uiteindelijk allemaal links staan. Let op dat je elke ca 10 verplaatsingen even op bewaren klikt. Als alles links staat begin je bovenaan te tikken zodat alles weer neer rechts gaat in de juiste volgorde . Vergeet ook hier niet regelmatig op bewaren te klikken.

Inhoudsopgave