Waarmee kunnen we u helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Logboek

In het logboek vindt u informatie over de status van de recepten.

→ Kies in het menu “Log” om het logboek te bekijken.

In het logboek ziet u de gelogde gegevens per dag. Met de pijltjes kunt u door de pagina’s heen bladeren. Met het linkerpijltje bladert u zeven dagen tegelijk terug. Met het middelste en rechterpijltje bladert u steeds een dag voor- of achteruit.

Kolom “Aantal’

In deze kolom ziet u in hoeverre de recepten al compleet zijn. Het eerste cijfer geeft aan hoeveel doosjes van het betreffende recept zijn gesorteerd. Het tweede getal geeft het totaal aantal doosjes aan. Bijvoorbeeld, “1/2” betekent dat een van de twee doosjes al is gesorteerd en dat het tweede er nog bij moet komen. Als de twee getallen gelijk zijn aan elkaar (bijvoorbeeld “2/2”), is het recept klaar om te worden verpakt.

Inhoudsopgave